Šesť krokov k zvýšeniu voľnej pamäte na BlackBerry?Niekedy sa môže stať, že váš BlackBerry je takmer plný a už nie je schopný zaznamenať vaše cenné informácie. No, skôr, ako si myslíte, že o novom telefóne môžete stále používať BlackBerry, ak si vyčistíte použité miesto v telefóne. Tu je niekoľko krokov, ktoré vám pomôžu vyčistiť pamäť telefónu.

Znížiť alokovanú pamäť médií

Nastavenie pamäte médií môže spotrebovať veľkú časť pamäte BB. Týmto spôsobom môžete znížiť limit. Na hlavnej obrazovke s ikonami vyberte položku Médiá> Obrázky> Stlačte tlačidlo Ponuka> Možnosti> Má byť nastavené na najnižšie nastavenie „Limit pamäte zariadenia na 12 MB“> Tlačidlo Menu> Uložiť> Obnovenie stavu (vytiahnutie batérie)

Znížiť kalendár Udržujte schôdzky na 60 dní alebo menej

Ak už nastavujete zobrazenie schôdzky na dlhšie obdobie, spotrebuje dobrú časť pamäte. Prejdite na hlavnú obrazovku s ikonami. Kalendár> Stlačte tlačidlo Menu> Voľby> Udržať schôdzky> Nastaviť výber> Tlačidlo Menu> Uložiť> Hard Reset (Vytiahnutie batérie)

Znížte počet správ uchovávaných na vreckovom počítači.

Ak je to potrebné, je dobré udržať nižší počet správ. Prejdite na hlavnú obrazovku s ikonami. Správy> Stlačte tlačidlo Menu> Options> General Options> Keep Messages> Make Your Selection> Tlačidlo Menu> Uložiť> Hard Reset (Battery Pull)

Vymazať vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie

Väčšinu času, tieto dve veci nie sú potrebné, aby v telefóne. Vyčistite ho občas tým, že prejdete na hlavnú obrazovku s ikonami. Prehliadač> Stlačte tlačidlo Menu> Voľby> Operácie vyrovnávacej pamäte> Vymazať históriu> Hard Reset (Využitie batérie)

Poznámka: Po vybratí položky História sa už nezobrazí.

Vymazať nevyužité jazyky

Je vhodné odstrániť nepoužívané jazyky z predvolenej inštalácie. Na hlavnej obrazovke s ikonami… Možnosti> Rozšírené možnosti> Aplikácie> Prejdite na všetky nepoužívané jazyky a zvýraznite ich v podnadpisoch Vstupná podpora a Jazyková a vstupná podpora> Vymazať každú> Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie, vyberte položku Nie, kým sa všetky nepoužívané jazyky neodstránia Reset (Vyťahovanie batérie)

Poznámka: Ak vymažete nepoužité jazyky a ukážkové video (pozrite si nasledujúcu položku), počkajte, kým zariadenie resetujete, kým sa neukončia obe.

Odstrániť vzorové video

Niekoľko vzorových videí je predvolene nainštalovaných vo vašom zariadení BB a prichádza okolo veľkosti 2 MB. Odstráňte ich, ak to nechcete.

Na hlavnej obrazovke s ikonami… Možnosti> Rozšírené možnosti> Aplikácie> Prejdite na položku „Blackberry Sample Video“ a zvýraznite ju> Stlačte tlačidlo Menu> Vymazať> Hard Reset (batéria vytiahnite)

Poznámka: Ak odstránite nepoužité jazyky a ukážkové video čaká na tvrdé resetovanie zariadenia, až kým sa obidve neukončia.

Zmena možností denníka hovorov

Z hlavnej obrazovky s ikonami… Zoznam hovorov> Tlačidlo Menu> Voľby> Denník hovorov> Vyberte položku Zmeškané hovory alebo Žiadne> Uložiť> Hard Reset (Vyťahovanie batérie)

Krok 8: Vymazanie denníka udalostí

Stlačte a podržte tlačidlo ALT> Stlačte tlačidlo „L“ „G“ „L“ „G“> Denník udalostí sa zobrazí> Stlačte tlačidlo Menu> Vymazať denník> Hard Reset (Vytiahnutie batérie)

Predchádzajúci Článok

Ako používať Gmail Dôverný režim pre nastavenie vypršania platnosti a hesla pre e-maily?

Ako používať Gmail Dôverný režim pre nastavenie vypršania platnosti a hesla pre e-maily?

Gmail bol predstavený novú funkciu Dôverný režim fro Gmail užívateľov. To umožní používateľom nastaviť dátum skončenia platnosti služby Gmail a heslo na šifrovanie. E-maily budú zrušené po dátume skončenia platnosti určenom odosielateľom. Táto vlastná e-mailová funkcia je príjemným doplnkom pre používateľov služby Gmail. Heslo ponúka ďalšiu úroveň zabez...

Nasledujúci Článok

10 Užitočné aplikácie, ktoré môžu obohatiť vaše Windows10 skúsenosti.

10 Užitočné aplikácie, ktoré môžu obohatiť vaše Windows10 skúsenosti.

Microsoft vydáva svojim používateľom najnovšiu iteráciu veľmi známeho systému Windows 29. júla, ktorý sa nazýva Windows 10. Ako každý vie, bude to nástupca ich poslednej verzie Windows 8, ktorý bol navrhnutý na používanie v zariadeniach s dotykovým ovládaním. Hoci spoločnosť Microsoft vydala ďalšiu verziu s názvom Windows 8.1 v pokračovaní systému Wi...